Menü iOS APP Android APP
HU EN

Vallás, társadalom, politika Kutatóközpont

A Kutatóközpontot 2007. február 1-én hoztuk létre.

Alapvető céljai közt a következők szerepeltek és szerepelnek ma is:

  • a vallástudomány rendkívül széles és szerteágazó spektrumából a megnevezésben szereplő fogalmakkal jelzett összefüggésekre irányítani a figyelmet;
  • lehetőséget teremteni az e témakörökben folytatott oktató és kutatómunka tartalmasabbá, átgondoltabbá, hatékonyabbá tételéhez;
  • bekapcsolódni az e körben országos szinten folyó gondolkodásba, politikaformálásba;
  • aktuálissá, élővé tenni a különböző műhelyek és az Egyetemen folyó munka kapcsolatát;
  • műhelyt teremteni a Egyetemen az e körbe folyó tevékenység számára, lehetővé tenni, hogy ebbe más területekről, intézményekből is bekapcsolódhassanak;
  • ezzel a műhellyel, együtt az Egyetem többi hasonló tartalmú műhelyeivel - a Vallástudományi Szemle szerkesztősége, a Vallástudomány MA oktatógárdája,továbbii alkotócsoportok- megalapozni egy a jövőben induló doktori iskola előkészítésének és tartalmas működésének lehetőségét.

A Központ első rendezvényére 2007. március 27-én került sor, Vallás és társadalom címmel. A rendezvény aktualitását az Apostoli Szentszék és a Magyar Köztársaság köz7ötti megállapodás megkötésének 10. évfordulója jelentette. A fórum résztvevői közt üdvözölhettük Szili Katalint, az országgyűlés elnökét, előadói közt Tamás Pált, az MTA Szociológiai Intézete igazgatóját, Csepregi Andrást, az OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága vezetőjét, valamint történelmi egyházaink részéről Erdő Péter bíboros prímást, Ittzés János elnök püspököt, Kulin Ferencet, a KRE BTK dékánját és Feldmajer Pétert a MAZSIHISZ elnökét. A fórum anyagát a Vallástudományi Szemle 2007/2. számában adjuk közre, reményeink szerint tovább segítve az e körben folyó gondolkodást.
A következő rendezvényre 2007. október 26-án kerül sor. Ekkor, órarendi kerethez kapcsolódva a Vallástudomány MA „Vallás és társadalom" kurzusában tart előadást Csepregi András, a hallgatók, oktatók és meghívottak körében. Előadásának anyagát - Egy új baloldali egyházpolitika elméleti alapvetése felé - a hallgatók előzetesen megkapták, saját egyházaik és saját mértékadó csoportjaik körében megvitatták, kérdéseiket, észrevételeiket megformálták, illetve a rendezvény során építik tovább.

A Kutatóközpont - amint azt a Rektor úr is megfogalmazta első rendezvényünkön - a továbbiakban is szívesen helyt ad további eszmecseréknek, kezdeményező, erjesztő szerepet kíván betölteni, együttműködik minden intézménnyel, szervezettel, aki az e téren folyó gondolkodás előmozdításán fáradozik. Már élő a kapcsolat a Civil Alapítvány és a Stáció című folyóirat műhelyeivel, de további tervek is vannak.

A Központ nevével jelzett fogalmak mentén folytatott munka a vallás és társadalom viszonyának és az egyházpolitikának az aktuális kérdéseire koncentrál elsősorban, de a résztvevők kutatásai az ezeket megalapozó eszmetörténeti területekre is kiterjednek. A keresztény eszmeiség alapértékeinek ószövetségi és újszövetségi megjelenése, megfogalmazása, a szociális enciklikák ezekből táplálkozó, ezekre épülő, ezeket meghivatkozó tartalmai, a keresztényszocializmus, a kereszténydemokrácia eszmeköre, ezeknek az eszmerendszereknek a magyarországi recepciója, az ebben jelentős életművek kutatása egyaránt részét képezi az e körben folytatott kutatásoknak.

További területe a kutatásoknak és az oktatásnak a vallások, civilizációk közti kapcsolatokra, vitákra, összecsapásokra koncentrál. Ezek a kérdések főleg a különböző világvallások oktatása kapcsán vetődnek fel, és a buddhizmus, az iszlám tárgyalása kapcsán aktuálpolitikai tartalmakkal együtt jelentkeznek, az ebben való higgadt állásfoglalás kialakítása folyamatos tájékozódást, kutatást igényel kutatóinktól, oktatóinktól.

A „Vallás, társadalom, politika" Kutató Központ tagjai elsősorban a Vallástudomány MA oktatói és a Vallástudományi Szemle szerkesztőségének tagjai, illetve szerzői gárdája. A kutatómunka elsősorban egyéni kutatási tervekre épül, az ezekben rejlő együttműködési lehetőségekre épít.

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés