Menü iOS APP Android APP
HU EN

Társadalomtudományi Kutatóközpont

A Társadalomtudományi Kutatóközpontja (TKK) 2006 szeptemberében alakult, vezetője Dr. Kabai Imre. A kutatóközpont elsősorban oktatóink és hallgatóink tudományos kutatómunkáját hivatott elősegíteni, de az oktatásban is jelentős szerepet vállalunk.

Konkrét céljaink:

  • olyan kutatóbázis kialakításra, amely minden lehetséges eszközzel szolgálja a BA, az MA és a későbbiekben kialakítandó PhD képzésekhez kapcsolódó kutatási tevékenységeket - elsősorban a társadalomtudományok területén megvalósuló szakképzések, az ott tevékenykedő oktatók és hallgatók számára;
  • lehetőséget biztosít minden oktatónk és hallgatónk tudományos közéleti és publikációs tevékenységére, de növeli a pályázati esélyeket is;
  • a kutatási eredmények oktatásban való felhasználása elősegíti a képzések szakszerűségének, versenyképességének és eredményességének fokozását;
  • különböző szolgáltatások, közérdekű kutatások révén hozzájárul a lokális és országos közösségek demokratikus fejlődéséhez.

Különböző tudományos kutatásaink, szolgáltatásaink, közérdekű vizsgálataink mellett vállalkozunk üzleti célú adatfelvételekre is. Mindezeket a hallgatók aktív közreműködésével: kutatási terepet, komoly szakmai tevékenységet, gyakorlati tanulást és publikációs lehetőséget kínálunk számukra. Rendszeresen készülő adatfelvételeinkbe több százan bekapcsolódhattak már eddig is, a kutatás minden fázisát megismerhették, olyan tapasztalatokat, tudást szerezhettek, amelyek a végzés után jól értékesíthetőek a munkaerőpiacon is. Az érdeklődő diákok számára a tartós együttműködés lehetőséget biztosít tehetségük kibontakoztatására, fokozatos terhelésük, a mind magasabb szintű bekapcsolódásuk a tudományos kutatómunkába nem csupán szakmai, hanem emberi készségeiket is fejleszti, kiteljesíti. Mindezeknek is betudható, hogy Egyetemünkön élénk a tudományos diákköri tevékenység, hallgatóink mind több értékes tudományos dolgozattal jelentkeztek az országos TDK konferenciákra.

Többnyire kutatási témáinkat is úgy választjuk meg - végzett hallgatók beilleszkedése a munka világába, a munkaerőpiac mozgása, a nagyobb munkaadók fogadókészségének vizsgálata, a felsőoktatás hatékonysága a készségek, kompetenciák kialakításában, különböző felsőoktatási intézmények összehasonlító vizsgálata stb. - , hogy azok növeljék a hallgatóink esélyeit a munkaerőpiacon: részint személyes kutatási tapasztalataik, másrészt az eredmények oktatásba való visszacsatolása révén. A kutatások során a hallgatók megtanulják, mit jelent csapatban illetve egyénileg dolgozni, szembesülnek a felelősségteljes munkavégzés kritériumaival. Az adatfelvételek során személyesen találkozhatnak más intézmények tanulóival, végzett hallgatókkal, kapcsolatot teremthetnek munkaadókkal, beletekinthetnek egy-egy intézmény munkájába. Fontos cél az is, hogy a kutatások végére munkájukból számukra is hasznos írásos dolgozatok szülessenek, de gyarapodnak informatikai, gazdasági-társadalmi ismereteik, társadalomkutatási tapasztalataik is. A feladatok sikeres teljesítése esetén a hallgatók - intézményeik előírásainak megfelelően - tevékenységüket elszámolhatják szakmai gyakorlatként is.

A kutatóközpont egy külön kiadvány-sorozatot indított (TKK Könyvek), melynek első darabja a végzett hallgatók vizsgálatából készült diáktanulmányokat foglalja össze (a szerkesztés munkálatait is nagyobb részt aktív hallgatóink végezték):

Kabai Imre - Wölcz Judit - Winkler Mónika - Béki Orsolya - Tóth Gábor (szerk.): Mi lesz velünk a diploma után? A hallgatóink által végzett vizsgálat öt felsőoktatási intézmény friss diplomásai körében. Diákkötet. Zsigmond, Budapest, 2007. (TKK Könyvek)

A hallgatók a kutatási eredményekkel számtalan publikációs és prezentációs lehetőséget kaptak. Együttműködhettek más kutatóintézetek (MTA Politikatudományi Intézet, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Jelenkutató Intézet, Szonda Ipsos, Taylor Nelson Sofres, Felsőoktatási Kutatóintézet, EDUCATIO Kht. stb.) munkatársaival, bekapcsolódhattak a felsőoktatásba, demonstrátori feladatokat láttak el, néhányan a végzésük után ezeknek a kapcsolatoknak, teljesítményeknek köszönhetően illeszkedtek be sikeresen a munka világába.

Eddig 73 kutatást kezdeményeztünk, amelyben összesen 27302 adatfelvétel készült, mintegy 912 diák  közreműködésével, amely lista itt tekinthető meg.

Dr. Kabai Imre
főiskolai tanár, a TKK vezetője

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés