Menü iOS APP Android APP
HU EN

Kutatási igazgatóság

A Zsigmond Király Egyetem oktatási, kutatási és innovációs tevékenysége

A Zsigmond Király Egyetem (korábban Zsigmond Király Főiskola) fiatal, 2000-ben alapított felsőoktatási intézmény, amely ugyanakkor az elmúlt években komoly erőfeszítéseket tett azért, hogy tananyagfejlesztő- és kutatóműhelyként is bekapcsolódjon a hazai és a nemzetközi tudományos életbe.

Korábban három képzési program keretében folyt főiskolai szintű képzés (a nemzetközi kapcsolatok szakreferens szakon, a humánerőforrás-menedzser szakon, valamint a kommunikáció-művelődésszervező szakpáron). 2006 szeptemberétől kilenc szakon indult BA-képzés az üzleti, a társadalomtudományi és a bölcsészettudományi képzési ágon, andragógia, emberi erőforrások, gazdálkodási menedzsment, kommunikáció- és médiatudomány, nemzetközi gazdálkodás, nemzetközi tanulmányok, pénzügy és számvitel, politológia és szabad bölcsészet szakon. 2007 őszétől a szociológia BA-szak mellett két mesterszintű képzés is megjelent: a Vallástudomány MA és a Politológia MA. 2008 szeptemberétől újabb két MA szakkal a Nemzetközi tanulmányok és Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakokkal bővült az oktatási kínálat. A képzési és nemzetgazdasági igényeknek megfelelően az oktatási paletta alapszakon gazdaságinformatika BSc illetve mesterszinten andragógia MA valamint kommunikáció- és médiatudomány MA szakokkal bővült.

Intézményünk az ISO 9001:2000 szerinti minőségirányítási rendszer alapján működik. Az alapítás óta a hallgatói létszám közel megtízszereződött nappali és levelező tagozaton egyaránt.

A Zsigmond Király Egyetem a Magyar Tudományos Akadémia társadalomtudományok területén működő kutatóintézetével szoros együttműködési kapcsolatot alakított ki. Az MTA Politikatudományok, Szociológiai Kutató és MTA Világgazdasági Kutató intézetek kihelyezett tanszéket működtetnek az egyetemen közös kutatási projekteket valósítanak meg, illetve a kutatók részt vesznek az oktatásban is.

A Zsigmond Király Egyetem számos kutatóközpontot működtet, továbbá oktatói is részt vesznek más intézményekkel közösen különféle kutatásokban, amelyekről kivonatosan ITT, illetve részletesebben pedig ITT olvashatnak további részletekről.

Kapcsolat: tkk@uni-zsigmond.hu

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés