Menü iOS APP Android APP
HU EN

E-learning kutató műhely

Az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia) alkalmazása a tanítási tanulási folyamatban megnöveli a pedagógus lehetőségeit a differenciált oktatás megszervezésében, segítségével olyan tanulási környezet alakítható ki, amely minden tanuló számára eredményes tanulási feltételeket teremt.
Az IKT akkor tölti be ezt a funkcióját, ha az oktató pontosan tudja, hogy milyen lehetőségeket hordoz egy-egy eszköz, hogyan segíti az ismeretanyag hatékony elsajátítását, ha ki tudja használni azt a többletet, amelyet az eszközök nyújtanak számára, például a szemléltetésben, a tanar-diák kommunikációban, az azonnali visszacsatolás, az interaktív tanulási környezet megteremtésében.

A műhely célkitűzése
Kutató-fejlesztő munkával hozzájárulni az elektronikus oktatás hatékonyságának növeléséhez, módszertani megalapozottságához, minoségének javításához. Az e-learning keretrendszerek alkalmazásával kapcsolatos hazai és a nemzetközi tapasztalatok összegzése, az elért eredmények továbbfejlesztése.

A kutatómunka területei

 • a tiszta e-learning-gel (total online) való képzés módszertani, oktatásszervezési és infrastrukturális (LMS) megalapozása
 • a hatékony e-learning tartalomfejlesztés és ennek eszközei
 • innovatív módszerek az e-learning minoségfejlesztésben (projekt alapú tanulás, probléma alapú tanulás, felfedező, játékalapú tanulás) e-learning megoldásai
 • e-learning és tudásmenedzsment
 • e-learning megoldások a vállalati szférában és a felsooktatásban
 • az elektronikus vizsgáztatási módszerek
 • virtuális osztálytermek az oktatásban, a felhőalapú kommunikáció oktatásban történő alkalmazása
 • az IKT eszközök gyakorlati felhasználása a tanulási-tanítási folyamat különböző szakaszaiban

A Műhelyben jelenleg folyó kutatómunka:

 • A Moodle 3.6 keretrendszer alkalmazási lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban
 • E-könyvek a Moodle keretrendszerben
 • Virtuális osztályterem a Moodle keretrendszer támogatásávsl
 • Tananyagfejlesztés: a hatékony tanulast segítő e- modszertani megoldások – számonkérés, vizsgáztatás a Moodle keretrendszer támogatásával
 • Távoktató kurzusok kifejlesztése a Moodle keretrendszerben

A Zsigmond Kiráky Egyetem hallgató számára jelenleg meghirdetett, aktív, tanulás-támogató kurzusok:

 • Accounting basics
 • Intermediate accounting
 • Számviteli alapismeretek
 • Éves beszámoló
 • Vezetői számvitel
 • Szakszeminárium
 • Brand managemnet

A kurzusok elérési útvonalai: www.lengyelpiroska.hu/távkurzus

Kutatómunkánk eredményeit rendszeresen publikáljuk:
Elkészült e-könyvek:
 Számviteli alapismeret
 Könyvviteltan
 Támogatások könyvvitele
 Adózási ismeretek
 Elektronikus Számviteli Oktató Példatár
A könyvek elérési útvonala: www.lengyelpiroska.hu/elearning/elektronikuskonyvek


Megjelent tanulmányaink, konferencia előadásaink:

1. Szegediné Lengyel Piroska
CLOUD NETWORKING MAY LINK UNIVERSITIES ALL OVER THE EU – NEW HORIZONS FOR ERASMUS+ Konferencia, Komárno, Szlovákia, 2015.09.16-2015.09.17.

2. Szegediné Lengyel Piroska
Innovative methodologies in the cloud education, HADMÉRNÖK IX. Évfolyam:(3) pp. 223-233. (2014)

3. Szegediné Lengyel Piroska
Tanuló-központú értékelési szemléletmód a felhőoktatásban, HADMÉRNÖK IX. Évfolyam:(4) pp. 140-147. (2014)

4. Szegediné Lengyel Piroska
Számítógépes bűnözés, avagy fiatalok a cyber-térben, HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(2) pp. 366-279. (2010)

5. Szegediné Lengyel Piroska
Hatékony virtuális oktatás a pedagógia és a didaktika szemszögéből, HADMÉRNÖK V. évfolyam:(2) pp. 380-390. (2010)

6. Szegediné Lengyel Piroska
Ötven éves a távoktatás? HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(3) pp. 245-263. (2010)

7. Szegediné Lengyel Piroska
An innovative methodology in compiling distance learning materials, HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(4) pp. 340-349. (2010)

8. Szegediné Lengyel Piroska
Az informatika piszkos bombája a számítógépes bűnözés: Bevihetők-e az informatika távoktatásába a számítógépes bűnelkövetést lehetővé tevő ismeretek? HADMÉRNÖK 5. évfolyam:(4) pp. 263-272. (2010)

9. Szegediné Lengyel Piroska
Hatékony tanítási és tanulási módszerek: Módszertani lehetőségek a számvitel oktatásban
INFORMATIKA - A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA KÖZLEMÉNYEI 8. évfolyam:(2) pp. 24-26. (2008)

A mühely tagjai:

Szegediné Dr. Lengyel Piroska a műhely vezetője
Dr. Artner Annamária
Dr. Cser József
Lévai István
Lukácsné Pósán Anna
Dr. Nagy Gábor
Szabó Endre
Dr. Varsányi Judit
Dr. Zsigó Ferenc


 

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés