Menü iOS APP Android APP
HU EN

Alkalmazott infokommunikációs (interdiszciplináris) kutatócsoport

Az információ akkor képvisel társadalmi, tudományos, termelési, gazdasági vagy akár hatalmi értéket, ha megfelelően tudjuk értelmezni. A jelen információ társadalmában pedig különösképpen megnövekedett az információ értéke.
Az adatokból információkat alkotó infokommunikációs folyamatok elemzése ma rendkívül fontos feladat az oktatás és a társadalom egésze számára, ezért állítottuk kutatásunk fókuszába.

  • A kutatócsoport vezetője: dr. habil. Szűts Zoltán

A Kommunikáció és Művelődéstudományi Tanszék, a Módszertani és Informatikai Tanszék, illetve a Nemzetközi Tanulmányok tanszék oktatóinak együttműködésében egy infokommunikációs, internetjogi és információ biztonsági kérdéseket vizsgáló kutatócsoport jönne létre, melynek középpontjában az infokommunikáció és az adat áll.

  • Kulcsszavak: adatbiztonság, adatbirtoklás, adat hitelesség, Big Data.

A műhely célja:

Az internet az eddigi legdemokratikusabb megszólalási felületet biztosítja, és különösen a Web 2.0 szabadon írható környezete, a közösségi média. A Web 2.0 és a szélessáv elterjedésében számos szakember a demokratizálódás, a kommunikáció és tudás demokratizálásának soha nem látott esélyeit látja. Az esély tehát ott van, és internet nyitott természetéből fakadó előnyöket tapasztalhatjuk.
Az internet természetéről szóló beszédben gyakran szerepel az állítás, miszerint az online környezet a mindennapi felhasználók – idealizált megfogalmazásban a globális civil társadalom új kifejezési platformja lehet. Az internet megváltoztatta az információgyűjtés, -feldolgozás, -tárolás és -továbbítás módját. Úgy lett tervezve, hogy az adatokat digitalizált formában továbbítsa, függetlenül a tartalom jellegétől. A közösségi médiában kommunikációs formái paradigmaváltó hatással bírnak, ugyanis gyökeresen megváltoztatták magának a kommunikációnak, ezen belül pedig a társadalmi kommunikációnak is a szerkezetét.

A műhely feladata:

A kutatócsoport keretében arra vállalkozunk, hogy elméleti és gyakorlati szinten is vizsgáljuk az online média felhasználóinak attitűdjét. Azaz valóban egy újabb, az eddigieknél kiterjedtebb, demokratikusabb megszólalási lehetőséghez, vitafelülethez jutottak-e? Másrészt a véleményvezérek, mozgalmak, politikai pártok milyen hatékony kommunikációs stratégiával lépnek fel, milyen információ biztonsági és jogi kihívásokkal állunk szemben. Eredményeinket lektorált folyóiratokban és tematikus tanulmánykötetekben publikáljuk.

A műhely tagjai:

- dr. habil. Szűts Zoltán
- dr. Bayer Judit
- dr. Cser József
- Sulyok Tamás

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés