Menü iOS APP Android APP
HU EN

Szervezeti felépítés

Szenátus

A Zsigmond Király Egyetem legfőbb vezető testülete a Szenátus. A Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.

A Szenátus tagjai:
- a rektor
- a gazdasági főigazgató
- a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
- a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
- a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
- az oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
- a nem oktató-kutató munkakörben foglalkoztatottak választott képviselője
- a hallgatói önkormányzat elnöke

A Szenátus ülésén tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem elnöke és az Üzemi Tanács elnöke is.
A Szenátus szükség szerint, de évente legalább kétszer tart ülés.

Vezetői Értekezlet

A Vezetői Értekezlet a Zsigmond Király Egyetem döntés-előkészítő, ellenőrző és operatív irányító testülete. A Vezetői Értekezlet továbbá gyakorolja a Szenátus által átadott intézményirányítási jogköröket. Így például a Vezetői Értekezlet dönt az egyes szakok tantervéről, véleményezi egyes vezetők kinevezését.

A Vezetői Értekezlet tagjai:
- a rektor
- a rektorhelyettes
- a gazdasági főigazgató
- a főtanácsadó
- a gazdaságtudományi tanszékcsoport-vezető
- a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék vezetője
- a Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék vezetője
- a főtitkár
- a főkönyvelő

A Vezetői Értekezlet ülésén tanácskozási joggal vesz részt az Egyetem elnöke.
A Vezetői Értekezlet üléseit igény szerint tartja.

Stratégiai Tanácsadó Testület

A Stratégiai Tanácsadó Testület (STT) a ZSKE tanácsadó szerve, melyet azért hívunk életre, hogy segítse az egyetem fenntartóit és vezetését a megalapozott fejlesztési, stratégiai döntések meghozásában.
A magán felsőoktatási intézményekben nincsenek az állami felsőoktatásban kötelezően előírt konzisztóriumok. Szükség van viszont egy olyan tanácsadó szervre, amely véleményezi az intézmény fejlesztési terveit, javaslatokat fogalmazhat meg a felsőoktatási szakok optimális fejlesztési arányaival kapcsolatban. Javasolhat kutatási-fejlesztési irányokat, ösztönözhet pályázati részvételt, támogathat új kezdeményezéseket, melyek a főiskola társadalmi elfogadottságát, presztízsét növelhetik. Javaslatot tehet az intézmény külső kapcsolatainak optimális alakítására, akár belföldi, akár külföldi relációban. A testület továbbá véleményezi és segíti az intézmény akkreditációs és humán fejlesztési, valamint kommunikációs (PR) politikáját.

Tagok: Prof. Dr. Bayer József, STT elnök, professor emeritus • Dr. Bőhm András főtanácsadó • Dr. Szatmári Péter mb. rektor • Dr. Drótos György • Dr. Jasku Zsolt • Lipcsei András

Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság az Egyetem minőségbiztosításával és minőséghitelesítésével foglalkozó testület.

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság minden tanév végén jelentést tesz a Szenátusnak, melyben
- értékeli a képzési és kimeneti követelmények érvényesülését;
- a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság követelményeinek érvényesülését;
- a személyi és tárgyi feltételeket;
- az oktatási-kutatási tevékenységet.

A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagjait az Egyetem elnöke és a rektor kéri fel. A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagja tudományos fokozattal rendelkező személy lehet. A Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottság tagja továbbá a vezérigazgató is.
 

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Keresztféléves eljárásban a szakot mindenképp elin...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés