Menü iOS APP Android APP
HU EN

Rólunk

Díjazottjaink

Az Intézmény Szenátusa által adományozott címek, elismerések.

professor emeritus / professor emerita címek:

Prof. Dr. Bayer József a Szenátus által professor emeritus címet kapott a képzőhely alapítása óta végzett kimagasló intézményépítő tevékenysége elismeréseképpen az 1/2016. (II. 29.) Szenátusi Határozatban foglaltak szerint. Több tucat alap- és mesterszakos hallgató kutatómunkáját, tudományos előmenetelét segítette, továbbá számos doktorandusz, majdani oktató szakmai- és témavezetője. Az akadémiai élet meghatározó tagja.

Dr. Botos Balázs a Szenátus által professor emeritus címet kapott a közgazdász képzés nemzetközisítésében végzett munkájáért a 8/2014. (XII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Dovala Márta a Szenátus által professor emerita címet kapott kimagasló iskolaalakító és iskolaformáló tevékenységéért, továbbá a tanulási és életvezetési tanácsadás implementálásáért. Munkája során rengeteg, a hazai és külhoni felsőoktatásban egyaránt példaértékkel bíró segédanyagot készített, amelyet a hallgatók szakfüggetlenül felhasználhatnak fejlődésük érdekében.

Dr. Inotai András a Szenátus által professor emeritus címet kapott a közgazdasági képzés interdiszciplináris megközelítésének meghonosításáért, továbbá az intézményünkben lebonyolított nemzetközi konferencia-szervezésekért a 8/2014. (XII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Luxné dr. Vincze Judit a Szenátus által professor emerita címet kapott az intézmény közkapcsolati hálójának kiépítésében végzett kimagasló munkájáért a 16/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint. Ezzel párhuzamosan az intézményi mentori rendszer egyik megálmodója, kialakításának aktív tagja, amely a hallgatói karrieréletút-fejlesztés egyik alappillére intézményünkben.

Dr. Sár László a Szenátus által professor emeritus címet kapott a személyiségközpontú (pszichológiai) tárgyak kimunkálásáért továbbá a tréningkultúra intézményi meghonosításáért a 18/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. S. Szabó Péter a Szenátus által professor emeritus címet kapott a Vallástudományi Szemle alapítói, szerkesztői munkájáért illetve a vallástudományokért tett hazai és nemzetközi erőfeszítéseiért, amelybe mindvégig bevonta az oktatókollégákat és hallgatókat egyaránt a 9/2013. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Szekfű András a Szenátus által professor emeritus címet kapott a filmtudományi képzés meghonosításáért végzett kimagasló munkája miatt, továbbá a hallgatók konferencialátogatási szokásainak kiműveléséért a 9/2013. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Varsányi Judit a Szenátus által professor emerita címet kapott az idegen nyelvű tárgyak szakmai megújításáért végzett kimagasló munkájáért továbbá a gyakorlati oktatásmódszertan eszköztárának bővítéséért a 17/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Zachár László a Szenátus által professor emeritus címet kapott az andragógia alap- és mesterszakok tartalmi és szakmai megújításáért továbbá a TDK-OTDK felkészítő tevékenységéért a 9/2013. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Magántanári címek:

Br. Botz László a Szenátus által magántanári címet kapott az intézmény nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért és a biztonságpolitikai kurzusok kidolgozásáért és megújításáért.

Dr. Jasku Zsolt a Szenátus által magántanári címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében végzett munkáját, a pénzügyi-számviteli oktatás megújításában az intézményben játszott szerepét.

Dr. Jávor Endre a Szenátus által magántanári címet kapott a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai specializáció kimunkálásáért és oktatói tevékenységének elismeréseképpen az 5/2011.(III. 04.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Kis-Benedek József a Szenátus által magántanári címet kapott tudományos ismeretterjesztő, tananyagfejlesztő és intézményünk képviseleti-hírnévépítő munkája miatt a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Nagy József a Szenátus által magántanári címet kapott kimagasló oktatói-kutatói tevékenysége elismeréseként a Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Rácz Lajos a Szenátus által magántanári címet kapott a hallgatói életet elősegítő szerteágazó tananyagfejlesztés illetve oktatói munkája miatt a 12/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Standeisky Éva a Szenátus által magántanári címet kapott a kommunikáció mesterszak előkészítésében végzett munkájáért valamint oktatói tevékenysége miatt a 11/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Veres Pál a Szenátus által magántanári címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem – és más felsőoktatási intézmények – oktatási tevékenységében végzett munkáját, a gazdaságtudományi képzés megújításában az intézményben játszott szerepét.

Címzetes főiskolai tanár címek:

Bajiné Kosztolányi Zsuzsanna a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott mentori és szakmai tevékenysége miatt a 4/2011.(III. 04.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Dr. Lindner Sándor a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott kimagasló oktató és szakmai tevékenysége miatt a 2/2008.(II.8.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Lipcsei András a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében való részvételét, az oktatási követelményeknek a munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazodása érdekében végzett tevékenységét.

Címzetes főiskolai docens címek:

Bodor Szabolcs a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a pénzügyi és számviteli képzések fejlesztő tevékenységéért, a tananyagok hallgatóbarát és motiváló közreadásáért. A cím a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az emberi erőforrások és andragógia szakok tartalmai fejlesztéséért és oktatói tevékenységéért, továbbá az oktatást-tananyagelsajátítást jelentősen elősegítő online lehetőségek hatékony kiaknázásáért.

Dr. Ignácz Károly a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a hallgatóközpontú tananyagfejlesztésekért, amelyek nagyban támogatják a hallgatók felkészülését a diplomás létre. A cím a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Jakab Tamás a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az atipikus tréningtípusok bevezetése és tréneri-oktatói tevékenysége miatt a 14/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Kállai Gyöngyi a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a jövőbe mutató munkaerő-piaci kihívásoknak megfelelő képzésfejlesztésért, az üzleti kommunikáció specializáció kialakításában aktív szerepvállalásáért a 13/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Kocsis Péter Csaba a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az esélyegyenlőség és a tehetséggondozás tárgykörében végzett oktatói tevékenységéért, amely különösen példaértékű lehet mindenki számára. A cím a 4/2013. (VII.17.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Puzsér Róbert a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem oktatási tevékenységében való részvételét, a kommunikációs képzés gyakorlatorientáltságának segítését.

Schubauerné dr. Hargitai Vera Andrea a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a gazdaságjogi tárgyak közérthető ismertetéséért és népszerűsítéséért.

Sum István a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott az intézményben végzett kimagasló oktatói tevékenysége elismeréseként

Dr. Szabó Endre a Szenátus által címzetes főiskolai docens címet kapott a vállalkozói szemlélet és az inkubátor attitűd meghonosításáért, amely jelentős hallgatói szemléletmód változással és fejlődéssel jár együtt. A cím a 15/2012. (XII.19.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint került adományozásra.

Szabó Tamás a Szenátus által címzetes főiskolai tanár címet kapott elismerve a Zsigmond Király Egyetem a politikatudományi képzésben és az oktatási tevékenységében való évtizedes részvételét.

Mesteroktatói cím:

Medvegy Iván a Szenátus által mesteroktatói címet kapott a sportdiplomácia specializáció felépítéséért és konzulensi, oktatói tevékenységéért a 3/2008. (II.8.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Mestertanári cím:

Berczelédi Zsolt a Szenátus által mestertanári címet kapott a teljes intézményi nyelvi és nyelvvizsgáztatási rendszer felépítéséért és működtetésért, továbbá a nyelvi oktatói állomány kialakításáért a 9/2008. (II.8.) számú Szenátusi Határozatban foglaltak szerint.

Mit tanulhatsz nálunk?

Magánpilóta Jogosítvány (PPL)

Jelentkezési határidő: Szeptember 7-ig.!

Tovább
Egyéb képzések

IT-készségek fejlesztése

(E-00725/2014/D007)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Projektmenedzsment ismeretek

(E-00725/2014/D008)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Közösségszervezés alapszak

Új képzés az Egyetem kínálatában!

Tovább

Álláskeresési technikák

(E-00725/2014/D002)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Sikeres ügyfélkezelési technikák

(E-00725/2014/D003)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Vezetői kompetenciák fejlesztése

(E-00725/2014/D005)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelési készségfejlesztés

(E-00725/2014/D006)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

Konfliktus és stressz-kezelés

(E-00725/2014/D001)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

(E-00725/2014/A002)

Tovább
OKJ-s képzések

55 343 01 Biztosítási tanácsadó

(E-00725/2014/A001)

Tovább
OKJ-s képzések

Vállalkozási ismeretek

(E-00725/2014/D004)

Tovább
Engedélyszámmal rendelkező (kompetenciafejlesztő) képzések

34 762 01 Szociális gondozó és ápoló

E-000725/2014/A004

Tovább
OKJ-s képzések

Emberi erőforrások alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus alapszak

PILÓTAKÉPZÉS első lépcsőfoka a ZSKE-n

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

52 341 02 Ingatlanközvetítő

(E-00725/2014/A003)

Tovább
OKJ-s képzések

Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak

Az igazi kommunikációs szakemberek képzése a profi...

Tovább

Nemzetközi gazdálkodás alapszak

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Nemzetközi tanulmányok alapszak

Írjad TE is a diplomácia történetét!

Tovább

Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Határtalan lehetőségek a munkaerőpiacon.

Tovább

Pénzügy és számvitel alapszak

A kalkulálható sikerekért!

Tovább
Duális képzés Emelt szintű érettségi nélkül

Politikatudományok alapszak

Érts, láss, tudj és diktálj!

Tovább

Politikatudomány mesterszak

Okleveles politológus

Tovább

Szociológia alapszak

Elemzésekkel a társadalom fejlődéséért.

Tovább

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

Keresztféléves eljárásban a szakot mindenképp elin...

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

A szak mindenképp elindul!

Tovább
Emelt szintű érettségi nélkül
1 / 32
80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

80%

A végzettek 80%-a a szakképzettségének megfelelő szakmában helyezkedik el.

97%

A frissen végzett, állást kereső, Zsigmondos diplomával rendelkezők 97%-a 3 hónapon belül elhelyezkedik.

5. hely

A Zsigmondon végzett hallgatók átlagfizetése az 5. legmagasabb Magyarországon!

Feliratkozás a Zsigmond hírlevélre

Képzések

Rólunk

Szervezeti felépítés

Tudományos élet

Kiadványok

Hallgatói közösségek

Erasmus

DPR

Hírek

Események

Média

Kapcsolat

Közhasznúságú információk

Ügyintézés